Khen thưởng HSSV Khoa khách sạn đã đạt thành tích xuất sắc trong đợt thực tế của năm học 2011 - 2012

Ngày Cập nhật :

Quyết định số 173/QĐ-CĐDLĐN ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc Khen thưởng 4 HSSV của Khoa khách sạn đã đạt thành tích xuất sắc trong đợt thực tế của năm học 2011 - 2012

File đính kèm :
Từ khóa