Khen thưởng Danh hiệu lớp HSSV tiên tiến cho Tập thể lớp 1CKS2

Ngày Cập nhật :

Quyết định số 170/QĐ-CĐDLĐN ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc khen thưởng tập thể lớp đạt danh hiệu Lớp học sinh, sinh viên tiên tiến cho lớp 1CKS2 năm học 2011-2012

File đính kèm :
  • Quyết định khen thưởng tập thể lớp tiên tiến Xem file | Download
Từ khóa