Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Nhân sự Phòng công tác Học sinh - Sinh viên

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 11/08/2019

Huỳnh Đăng Hy
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Trưởng phòng


 

 

Võ Lệ Uyên
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Chuyên viên

 

Hoàng Toàn Thắng
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Chuyên viên

 


Hoàng Thị Hồng Vinh
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Chuyên viên