Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Nhân sự Khoa Lữ hành - Hướng dẫn

Ngày cập nhật: Thứ tư, 27/02/2013

Lãnh đạo khoa
Nguyễn Tấn Khoa
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Phụ trách khoa kiêm Trưởng bộ môn Lữ hành

 

 

Trần Thị Kim Ánh
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Trưởng bộ môn Hướng dẫn

 

Trần Thị Mỹ Lan
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên


 

Nguyễn Thị Kiều Xuân
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên

 

Nguyễn Toàn
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên


 

Võ Lê Linh Đan
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên
Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên