Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Nhân sự khoa ngoại ngữ

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 16/08/2019

Lãnh đạo khoa
Đỗ Thị Ninh Thuận
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Phụ trách khoa /kiêm Trưởng bộ môn TA chuyên ngành

 

 


Phạm Thị Mai
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Tổ trưởng bộ môn TA cơ bản 


Nguyễn Hoàng Uyên Phương
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên


 

Trần Hoài Hưng
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên

 

Nguyễn Thị Hồng
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên


 

Nguyễn Thị Thanh Nhung
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên

 

Dư Thị Trang Anh
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên


 

Lê Thị Lài
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên


 

Lê Thị Thu Thảo
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên