Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Nhân sự Khoa Kiến thức cơ bản - Cơ sở ngành

Ngày cập nhật: Thứ ba, 03/04/2018


Lê Nghi Minh Nghĩa
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Phụ trách khoa kiêm Trưởng bộ môn Cơ sở ngành
  

Nguyễn Trần Hoài Thương
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên


 

Nguyễn Văn Hoàng
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Cơ bản

 


Đỗ Thị Ngọc Anh
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Nguyễn Thị Thùy Trang
Trình độ: Cử Nhân
Chức vụ: Giáo vụ
Lê Thị Thảo
Trình độ: Cử Nhân
Chức vụ: Giảng viên
Trương Thị Thùy Nhi
Trình độ: Cử Nhân
Chức vụ: Giảng viên

Trần Thị Bích Trâm
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Phan Hoàng Thủy
Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Nguyễn Thị Kiều Trâm
Trình độ: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên

Phan Nguyên Châu
Trình độ: Cử Nhân
Chức vụ: Giảng viên