Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Ngành nghề đào tạo

AN NINH KHÁCH SẠN

Ngày cập nhật: 17/09/2019

NGHIỆP VỤ BẾP Á

Ngày cập nhật: 17/09/2019

NGHIỆP VỤ BẾP ÂU

Ngày cập nhật: 17/09/2019

Quản trị khách sạn

Ngày cập nhật: 08/08/2019

SƠ CẤP NGHỀ NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG

Ngày cập nhật: 08/08/2019

Quản trị khách sạn chất lương cao

Ngày cập nhật: 08/08/2019

Chương trình PIHMS

Ngày cập nhật: 08/08/2019