Thông báo danh sách thi lại của Khóa 2,3 - Học kỳ II - Năm học 2015-2016

Ngày Cập nhật :

Khoa Lữ hành Hướng dẫn thông báo:

Hiện tại, Khoa đã tổng hợp danh sách thi lại của Khóa 2, Khóa 3 Học kỳ II - Năm học 2015-2016, sinh viên có tên trong danh sách thì nộp lệ phí thi lại (10.000đ) tại Văn phòng Khoa trước 16h00 (thứ năm) ngày 12/5/2015. Lưu ý: Đối với trường hợp đến thời điểm này chưa nộp học phí thì theo quy định của Nhà trường sẽ không được thi lại đợt này mà phải học lại. Thời gian dự kiến thi lại: từ ngày 16/5 đến ngày 22/5/2016. Sinh viên cập nhật lịch thi tại trang web của Trường.

File đính kèm :
Từ khóa