Thông báo thi lại Khóa 3, khóa 4, khóa 5 học kỳ I - Năm học 2015-2016

Ngày Cập nhật :

Hiện tại, Khoa Lữ hành Hướng dẫn đã tổng hợp danh sách thi lại với những môn đã có điểm, còn những môn chưa có bảng điểm chỉnh thức Khoa Lữ hành Hướng dẫn sẽ bổ sung danh sách thi lại tiếp theo (nếu có thi lại). Vì vậy, Khoa Lữ hành Hướng dẫn thông báo đến các lớp Khóa 3, Khóa 4, Khóa 5 khẩn trương nộp tiền thi lại về văn phòng Khoa trước ngày 15/01/2016. Phí: 10.000đ/môn thi lại.

File đính kèm :
Từ khóa