Đăng ký thi lại Học kỳ II - Năm học 2014-2015

Ngày Cập nhật :

Sinh viên có tên trong danh sách thi lại học kỳ II - Năm học 2014-2015 đăng ký và nộp lệ phí thi tại Văn phòng Khoa. Hạn cuối ngày 4/8/2015. Thời gian dự kiến thi lại: 10-15/8/2015. Nếu sinh viên nào không đăng ký thi lại thì sẽ phải học lại theo đúng quy định.

File đính kèm :
  • Tong hop thi lai học kỳ 2-Năm học 2014-2015 (Thông báo) Xem file | Download
Từ khóa