Thông báo lùi thời gian tổ chức tour khóa 2

Ngày Cập nhật :

Khoa Lữ hành Hướng dẫn thông báo chuyển thời gian tổ chức tour khóa 2 đối với lớp 2CHD, 2CLH1, 2CLH2 sang ngày 13/6 đến 18/6/2015. Khoa thông báo để sinh viên lớp 2CHD, 2CLH1, 2CLH2 chuẩn bị và xin phép doanh nghiệp đang thực tập bố trí thời gian đi tour.

Mọi chi tiết các bạn liên hệ cô Nguyên, văn phòng Khoa (0905195099)

Trân trọng

Từ khóa