Nhân sự Khoa Lữ hành - Hướng dẫn

Lãnh đạo khoa


Nguyễn Tấn Khoa Trình độ: Thạc sĩ Chức vụ: Phụ trách khoa

Giảng viên

Cô Nguyễn Thị Kiều Xuân - Giảng viên Nguyễn Thị Kiều Xuân Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên Trần Thị Mỹ Lan Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên

Hoàng Thị Hồng Vinh Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giáo vụ
Trần Thị Kim Ánh Trình độ: Thạc sĩ Chức vụ: Tổ Trưởng HDTừ khóa