Nhân sự Khoa Lữ hành - Hướng dẫn

Lãnh đạo khoa


Nguyễn Tấn Khoa Trình độ: Thạc sĩ Chức vụ: Phụ Trách Khoa

Giảng viên

Cô Nguyễn Thị Kiều Xuân - Giảng viên Nguyễn Thị Kiều Xuân Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên
Nguyễn Thị Thảo Sa Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên

Trần Thị Mỹ Lan Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên


Từ khóa