Liên hệ

KHOA LỮ HÀNH HƯỚNG DẪN

Địa chỉ: 63 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 6254 132                       Fax: 0511 6254 130

Email: khoaluhanh@dvtc.edu.vn Website: www.dvtc.edu.vn

Từ khóa