Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 18 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 và lịch ôn thi tốt nghiệp (từ ngày 13/06/2016 đến ngày 19/06/2016
10-06-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 18 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 13/06/2016 đến ngày 19/06/2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 17 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 06/06/2016 đến ngày 12/06/2016
03-06-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 17 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 06/06/2016 đến ngày 12/06/2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 16((Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 30/05/2016 đến ngày 05/06/2016)(Điều chỉnh từ ngày 30/05/2016)
27-05-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 16((Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 30/05/2016 đến ngày 05/06/2016)(Điều chỉnh từ ngày 30/05/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 15(Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 23/05/2016 đến ngày 29/05/2016)
20-05-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 15(Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 23/05/2016 đến ngày 29/05/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 14(Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 16/05/2016 đến ngày 22/05/2016)( Điều chỉnh từ ngày 16/05/2016)
14-05-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 14(Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 16/05/2016 đến ngày 22/05/2016)( Điều chỉnh từ ngày 16/05/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 13 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 09/05/2016 đến ngày 15/05/2016)
06-05-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 13 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 09/05/2016 đến ngày 15/05/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 19(Khóa 3,4) tuần 12 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 02/05/2016 đến ngày 08/05/2016)(Điều chỉnh từ ngày 05/05/2016)
29-04-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 19(Khóa 3,4) tuần 12 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 02/05/2016 đến ngày 08/05/2016)(Điều chỉnh từ ngày 05/05/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 18(Khóa 3,4) tuần 11 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 25/04/2016 đến ngày 01/05/2016(Điều chỉnh từ ngày 25/04/2016))
22-04-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 18(Khóa 3,4) tuần 11 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 25/04/2016 đến ngày 01/05/2016
Khoa Khách sạn thông báo về Yêu cầu thực tế khóa 3 và khóa 4
19-04-2016
Yêu cầu thực tế khóa 3 và khóa 4
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 17(Khóa 3,4) tuần 10(Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 18/04/2016 đến ngày 24/04/2016)
15-04-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 17(Khóa 3,4) tuần 10(Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 18/04/2016 đến ngày 24/04/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 16(Khóa 3,4) tuần 9 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016)(Điều chỉnh từ ngày 11/04/2015)
08-04-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 16(Khóa 3,4) tuần 9 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016)(Điều chỉnh từ ngày 11/04/2015)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 15(Khóa 3,4) tuần 8 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 04/04/2016 đến ngày 10/04/2016)(Điều chỉnh từ ngày 04/04/2016)
01-04-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 15(Khóa 3,4) tuần 8 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 04/04/2016 đến ngày 10/04/2016)(Điều chỉnh từ ngày 04/04/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 14(Khóa 3,4) tuần 7 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 28/03/2016 đến ngày 03/04/2016)
26-03-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 14(Khóa 3,4) tuần 7 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 28/03/2016 đến ngày 03/04/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 12(Khóa 3,4) tuần 5 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 21/03/2016 đến ngày 27/03/2016)
18-03-2016
hời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 12(Khóa 3,4) tuần 5 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 21/03/2016 đến ngày 27/03/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 12(Khóa 3,4) tuần 4 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 14/03/2016 đến ngày 20/03/2016)
12-03-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 12(Khóa 3,4) tuần 4 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 14/03/2016 đến ngày 20/03/2016)
RSS