Thông báo thi lại Học kỳ I năm học 2016-2017

Ngày Cập nhật :

Khoa Khách sạn thông báo những sinh viên có tên trong danh sách sau đến văn phòng Khoa để đăng ký thi lại Học kỳ I năm học 2016-2017. Hết hạn ngày 17/01/2017.

Ghi chú : Những sinh viên đã nộp tiền ký hiệu R.

File đính kèm :
Từ khóa