Thông báo thi lại HKI năm học 2015-2016

Ngày Cập nhật :

Khoa Khách sạn thông báo những sinh viên có tên trong danh sách thi lại HKI năm học 2015-2016, đến văn phòng Khoa nộp lệ phí thi lại trước 15h ngày 24/02/2016.

Lệ phí thi lại:10.000đồng/môn

File đính kèm :
Từ khóa