TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa KS từ 6-12.02.2017
20-01-2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa KS từ 6-12.02.2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa KS từ 16-22.01.2017 (update 18.1)
13-01-2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa KS từ 16-22.01.2017
Thông báo thi lại Học kỳ I năm học 2016-2017
10-01-2017
Thông báo thi lại Học kỳ I năm học 2016-2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa KS từ 09-15.01.2017
07-01-2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa KS từ 09-15.01.2017
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa KS từ 02-08.01.2017
31-12-2016
TKB HK2 năm học 2016-2017 Khoa KS từ 02-08.01.2017
TKB năm học 2016-2017 Khoa KS từ 26-01.01.2017 (update 26.12.16)
23-12-2016
TKB năm học 2016-2017 Khoa KS từ 26-01.01.2017
TKB năm học 2016-2017 Khoa KS từ 19-25.12.2016 (update 17.12)
16-12-2016
TKB năm học 2016-2017 Khoa KS từ 19-25.12.2016
TKB năm học 2016-2017 Khoa KS từ 12-18.12.2016 (update 13.12)
09-12-2016
TKB năm học 2016-2017 Khoa KS từ 12-18.12.2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 18(Khóa 4,5), tuần 11( khóa 6) học kỳ I năm học 2016-2017 (từ ngày 05/12/2016 đến ngày 11/12/2016)(Điều chỉnh từ ngày 05/12/2016)
02-12-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 18(Khóa 4,5), tuần 11( khóa 6) học kỳ I năm học 2016-2017 (từ ngày 05/12/2016 đến ngày 11/12/2016)(Điều chỉnh từ ngày 05/12/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 17(Khóa 4,5) tuần 10 (khóa) học kỳ I năm học 2016 -2017 (từ ngày 28 /11/2016 đến ngày 04/12 /2016)(Điều chỉnh từ ngày 29/11/2016)
25-11-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 17(Khóa 4,5) tuần 10 (khóa) học kỳ I năm học 2016 -2017 (từ ngày 28 /11/2016 đến ngày 04/12 /2016)(Điều chỉnh từ ngày 29/11/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 16(Khóa 4,5) tuần 09 ( khọá 6) kỳ I năm học 2015-2016 (từ ngày 21/11/2016 đến ngày 27/11/2016)
18-11-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 16(Khóa 4,5) tuần 09 ( khọá 6) kỳ I năm học 2015-2016 (từ ngày 21/11/2016 đến ngày 27/11/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 15(Khóa4, 5), tuần 8(khóa 6) học kỳ I năm học 2015-2016 (từ ngày 14/11/2016 đến ngày 20/11/2016)
11-11-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 15(Khóa4, 5), tuần 8(khóa 6) học kỳ I năm học 2015-2016 (từ ngày 14/11/2016 đến ngày 20/11/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 14 (khóa 4,5) tuần 7 (khóa 6) học kỳ I năm học 2015-2016 (từ ngày 07/11/2016 đến ngày 13/11/2016)
04-11-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 14(Khóa 4,5) tuần 7(khóa 6) học kỳ I năm học 2015-2016 (từ ngày 07/11/2016 đến ngày 13/11/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 13 (khóa 4,5) tuần 06 (khóa 6) học kỳ I năm học 2016-2017 (từ ngày 31/10/2016 đến ngày 06/11/2016)(Điều chỉnh từ ngày 01/11/2016)
28-10-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 13 (khóa 4,5) tuần 06 (khóa 6) học kỳ I năm học 2016-2017 (từ ngày 31/10/2016 đến ngày 06/11/2016)Điều chỉnh từ ngày 01/11/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 12(Khóa4, 5) tuần 5 (khóa 6) học kỳ I năm học 2016-2017 (từ ngày 24/10/2016 đến ngày 30/10/2016)
21-10-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 12(Khóa4, 5) tuần 5 (khóa 6) học kỳ I năm học 2016-2017 (từ ngày 24/10/2016 đến ngày 30/10/2016)
RSS