Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 4 (15/9 - 21/9)
11-09-2014
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 4 (15/9 - 21/9)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 3 (08/9 - 14/9)
06-09-2014
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 3 (08/9 - 14/9)
Thời khóa biểu tuần 1 từ ngày 25/8 đến 31/8/2014
21-08-2014
Dành cho sinh viên của Khoa Khách sạn
Kế hoạch thực tập thực tế khoa khách sạn năm học 2013-2014
14-03-2014
Khóa 1: Từ ngày 17/3/2014 đến 15/06/2014
Khóa 2: Từ ngày 12/5/2014 đến 06/7/2014
Khóa 3: Từ ngày 16/6/2014 đến 13/07/2014
Kế hoạch thực tập cho sinh viên hệ cao đẳng nghề Khoa Khách sạn năm học 2012-2013
31-05-2013
Thời gian:
Khóa 1: Từ ngày 20/5/2013 đến 07/07/2013
Khóa 2: Từ ngày 03/6/2013 đến 07/07/2013
Phổ biến tài liệu và video hướng dẫn 13 tiêu chuẩn VTOS
01-03-2013
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS - Vietnam Tourism Occupational Skills Standards) được các chuyên gia quốc tế và Việt Nam xây dựng trong khuôn khổ triển khai Dự án Phát triển nguồn Nhân lực Du lịch Việt Nam (HRDT Project) do Liên minh Châu Âu tài trợ từ năm 2004 đến 2010 và đã được Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch (VTCB) thẩm định, phê duyệt và phát hành.
V/v phân công giáo viên quản lý phòng thực hành và giáo viên chủ nhiệm các lớp thuộc quản lý của Khoa Khách sạn năm học 2012 - 2013
21-09-2012
Với mục đích đảm bảo việc quản lý, sử dụng tốt các phòng thực hành và quản lý tốt học sinh, sinh viên trong năm học 2012 - 2013
Kế hoạch thực tế cho sinh viên cao đẳng nghề quản trị khách sạn khóa 01 năm học 2011 - 2012
03-07-2012
Để đợt thực tế tại doanh nghiệp của sinh viên 2 lớp 1CKS1 và 1CKS2 đạt kết quả cao, đồng thời giúp sinh viên hiểu rõ mục đích, nội dung và yêu cầu của đợt thực tế, Khoa Khách sạn thông báo kế hoạch cụ thể như sau:
RSS