Liên hệ

KHOA KHÁCH SẠN

Địa chỉ: 63 Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 6254 132                  Fax: 0511 6254 130

Email: khoakhachsan@dvtc.edu.vn Website: www.dvtc.edu.vn

Từ khóa