Danh sách phân lớp học Ngoại ngữ cơ bản các lớp khóa 06 (6CCB, 6CNH) Khoa DVNH học kỳ 1 2016-2017

Ngày Cập nhật :

DANH SÁCH PHÂN LỚP HỌC NGOẠI NGỮ CƠ BẢN CÁC LỚP KHÓA 6 (6CCB, 6CNH) KHOA DVNH HỌC KÌ 1 2016-2017

Lưu ý:

- Các lớp 6CCB, 6CNH được chia làm 3 nhóm BENH1, BENH2, BENH3 (Danh sách cụ thể đính kèm).

- Lịch học ngoại ngữ cơ bản bắt đầu từ ngày 17/10/2016.

File đính kèm :
Từ khóa