Nhân sự khoa cơ bản

Ngày Cập nhật :

Nguyễn Thị Thu Hiệp

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ: Phụ trách Khoa
Nguyễn Văn Hoàng

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng Viên


Trần Thị Bích Trâm

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Giảng viên


Nguyễn Thị Thùy Trang

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Giáo vụ


Nguyễn Thị Kiều Trâm

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Giảng viên


Lê Nghi Minh Nghĩa

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ: Tổ Trưởng CSN


Lê Thị Thảo

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Giảng viên

Từ khóa

Các tin cũ hơn