Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Đại Biểu các Trường Đại Học, Cao đẳng trên cả nước đến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng