Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Cô Lê Thị Thảo

Ngày cập nhật: Thứ tư, 21/08/2019
Giảng viên Khoa Kiến thức cơ bản - cơ sở ngành
Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.