Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Cô Trần Thị Xuân Hương

Ngày cập nhật: Thứ năm, 11/07/2019
Giảng viên Khoa Quản trị chế biến món ăn

Món quà lớn nhất của người đầu bép có được là sự hài lòng của người ăn.