Kế hoạch giải bóng đã tranh cúp lần thứ 4 DVTC

Ngày Cập nhật :

Chào mừng kỷ niệm 9 năm thành lập Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng (16/10/2009-16/10/2018). Kỷ niệm 7 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng ( 14/10/2011-14/10/2018).

Ban chấp hành Đoàn trường Cao Đẳng Du lịch Đà Nẵng ban hành kế hoạch tổ chức Giải bóng đá tranh Cup DVTC lần 4 năm2018!

Kế hoạch xem chi tiết tại đây!

Lịch thi đấu xem chi tiết đây!

Từ khóa