Phát động cuộc thi viết "Tôi chọn nghề" của Tổng cục dạy nghề

Ngày Cập nhật :

Các em xem thông tin ở file đính kèm!

Thể lệ tại hình bên dưới!

Từ khóa