Mệnh lệnh cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
21-11-2014
Đối với vợ chồng Trung tướng Hồng Cư và PGS. Đặng Thị Hạnh, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là người anh cả trong gia đình. Họ giữ mãi ký ức về một người anh luôn biết quan tâm, chia sẻ với những thành viên gia đình ngay cả những điều nhỏ nhất.
Hai quyết định để đời của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp
21-11-2014
Mỗi quyết định của người cầm quân đều có tầm ảnh hưởng tới sinh mạng của hàng nghìn binh lính.
Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
21-11-2014
Vị anh hùng dân tộc - Đại tướng đầu tiên của nước Việt Nam đã ra đi nhưng những chiến công lịch sử, những công lao vĩ đại của ông sẽ mãi đọng lại trong ký ức của người Việt Nam. Hãy cùng điểm lại những dấu ấn về thân thế, sự nghiệp của vị anh hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp.
RSS