Công ty CP Đầu tư Tài chính Thiên Việt tuyển NV Lễ Tân
28-03-2011
Tuyển nhân viên lễ tân nữ
Công ty DANATOURS tuyển dụng
28-03-2011
Công ty cổ phần (DANATOURS)thông báo tuyển dụng nhân viên nghiệp vụ nhà hàng
Tuyển dụng lễ tân buồng phòng bếp bảo vệ khách sạn Đà nẵng
24-03-2011
Khách sạn Kỳ Quan Biển - Sea Wonder Hotel Đà nẵng tuyển dụng lễ tân, buồng phòng, bếp, bảo vệ khách sạn Đà nẵng
Tuyển HD viên DL - Điều hành TOUR
24-03-2011
DANANG FUTURE tuyển Hướng Dẫn viên Du Lịch - Điều hành TOUR
RSS