Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH   GIAO TIẾP TẠI NƠI LÀM VIỆC

Ngày cập nhật: Thứ hai, 02/12/2019
Sách giao tiếp tại nơi làm việc là tài liệu đào tạo và đánh giá được biên soạn mang tính thương mại nhằm hỗ trợ và củng cố chương trình phân phối thuộc Tổ chức đào tạo đã được kiểm định(RTO)
BÀI GIỚI THIỆU SÁCH
 
GIAO TIẾP TẠI NƠI LÀM VIỆC

Sách giao tiếp tại nơi làm việc là tài liệu đào tạo và đánh giá được biên soạn mang tính thương mại nhằm hỗ trợ và củng cố chương trình phân phối thuộc Tổ chức đào tạo đã được kiểm định(RTO)
Tài liệu hướng dẫn những tiêu chí đánh giá cho nhân viên tại bộ phận nhà hàng về kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc. Giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc không chỉ tập trung giao tiếp bằng ngôn ngữ mà còn những tiêu chí và kỹ năng về phi ngôn ngữ như văn bản, tài liệu, thư tín, qua biểu cảm khuân mặt, và những bộ phận trên cơ thể hiệu quả.
Tài liệu hướng dẫn giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc cụ thể các tiêu chí về kiến thức cần có, minh chứng cho từng tiêu chí, và kỹ năng yêu cầu cho từng tiêu chí rõ ràng dễ vận dụng.
Vì vậy, Trường xin giới thiệu đến các bạn một cuốn sách có thể giúp ích cho các bạn rất nhiều trong đánh giá giao tiếp  hiệu quả tại nơi làm việc ngành kinh doanh khách sạn, nhà hàng : Sách Giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc của bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề Úc –Smallprint, tái bản lần 2, tháng 5 năm 2014
          Sách gồm 4 phần:
Phần 1 : Tài liệu hỗ trợ học tập
Phần này cung cấp nội dung để hỗ trợ việc tự học của cá nhân
Phần 2: Đánh giá ban đầu
Bao gồm những thông tin hỗ trợ việc hình thành nhu cầu cần thiết của học viên và lập kế hoạch đánh giá
Phần 3: Đánh giá
Phần 4: Thẩm định, phê chuẩn và thông tin về năng lực tiêu chuẩn
Các bạn hãy đến Thư viện Trường và tìm đọc cuốn sách hay này nhé!                   
(Người giới thiệu - Cô Trương Thị Như Duyên – Khoa QTKS-NH)

Chia sẻ sách hay