Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Phòng Hành chính - Tổng hợp

 • Công văn trường

  Kích thước

  30 KB

 • Tờ trình thừa lệnh Hiệu trưởng

  Kích thước

  29 KB

 • Tờ trình

  Kích thước

  29.5 KB

 • Văn bản giao nhiệm vụ

  Kích thước

  35.5 KB

 • Quyết định ban hành quy chế Quản lý hoạt động Website trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng

  Kích thước

  196.5 KB