Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Ths. Nguyễn Duy Quang

Ngày cập nhật: Thứ tư, 31/07/2019

Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Hiệu trưởng