Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Ths. Lê Đức Trung

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 04/08/2019

Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Hiệu trưởng