Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Ths. Hà Thị Vy

Ngày cập nhật: Thứ tư, 21/08/2019

Trình độ: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng