Tuyến sinh http://dvtc.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao.html vi Copyright 2019 DANH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN THÀNH CÔNG NĂM 2019 http://dvtc.edu.vn/tuyen-sinh/so-cap-nghe/thong-bao/5522-danh-sach-da-dang-ky-truc-tuyen-thanh-cong-nam-2019.html http://dvtc.edu.vn/ 19-04-2019 15:48 Chương trình PIHMS http://dvtc.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao/5273-tuyensinhchuongtrinhlienket.html http://dvtc.edu.vn/ 24-05-2018 13:55 Chương trình tiên tiến http://dvtc.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao/5272-chuongtrinhtientiennganhquantrikhachsan.html http://dvtc.edu.vn/ 24-05-2018 13:31 Thông báo tuyển sinh năm 2019 http://dvtc.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao/5243-thong-bao-tuyen-sinh-nam-2019.html http://dvtc.edu.vn/ 26-03-2019 16:10 Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng, Trung cấp 2018 http://dvtc.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao/5000-thong-bao-tuyen-sinh-he-cao-dang-trung-cap-2018.html http://dvtc.edu.vn/ 15-04-2017 21:04 Tuyển sinh trực tuyến http://dvtc.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao/4980-tuyen-sinh-truc-tuyen.html http://dvtc.edu.vn/ 22-03-2017 11:38 Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng, Trung cấp 2017 http://dvtc.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao/4955-thong-bao-tuyen-sinh-he-cao-dang-trung-cap-2017.html http://dvtc.edu.vn/ 28-02-2017 14:37 Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng, Trung cấp 2016 http://dvtc.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao/4619-thong-bao-tuyen-sinh-2016.html http://dvtc.edu.vn/ 11-01-2016 08:16 Ưu đãi học phí các khóa nghiệp vụ du lịch dành cho HSSV đang học tại trường http://dvtc.edu.vn/tuyen-sinh/so-cap-nghe/thong-bao/4358-uu-dai-hoc-phi-cac-khoa-nghiep-vu-du-lich-danh-cho-hssv-dang-hoc-tai-truong.html http://dvtc.edu.vn/ 22-04-2015 10:28 Thông tin tuyển sinh năm 2015 http://dvtc.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao/4303-thong-tin-tuyen-sinh-nam-2015.html http://dvtc.edu.vn/ 06-03-2015 10:06 Tuyển sinh khóa pha chế Smoothies http://dvtc.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao/3797-tuyen-sinh-khoa-pha-che-smoothies.html http://dvtc.edu.vn/ 03-06-2014 17:25 Thông tin tuyển sinh năm 2014 http://dvtc.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao/3763-thong-tin-tuyen-sinh-nam-2014.html http://dvtc.edu.vn/ 03-04-2014 10:43 Khai giảng Lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 25 http://dvtc.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao/3753-khai-giang-lop-nghiep-vu-huong-dan-du-lich-khoa-25.html http://dvtc.edu.vn/ Khai giảng Lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch khóa 25 vào ngày 25/4/2014 ]]> 17-03-2014 21:47 Tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý khách sạn vừa và nhỏ http://dvtc.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao/3740-tuyen-sinh-lop-boi-duong-nghiep-vu-quan-ly-khach-san-vua-va-nho.html http://dvtc.edu.vn/ 25-02-2014 09:57 Khai giảng Lớp Sơ cấp Nghiệp vụ Nhà hàng (Phục vụ bàn) http://dvtc.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao/3651-khai-giang-lop-so-cap-nghiep-vu-nha-hang.html http://dvtc.edu.vn/ 11/4/2014 ]]> 04-10-2013 14:50 Khai giảng Lớp Sơ cấp nghề Lễ tân http://dvtc.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao/3580-khai-giang-lop-so-cap-nghe-le-tan.html http://dvtc.edu.vn/ 28/03/2014 ]]> 26-04-2013 15:21 Khai giảng Lớp Sơ cấp Nghề Kỹ thuật Chế biến Món ăn http://dvtc.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao/3579-khai-giang-lop-so-cap-nghe-ky-thuat-che-bien-mon-an.html http://dvtc.edu.vn/ 28/3/2014 ]]> 26-04-2013 14:56 Khai giảng Lớp Sơ cấp Pha chế đồ uống http://dvtc.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao/3577-khai-giang-lop-so-cap-pha-che-do-uong.html http://dvtc.edu.vn/ 11/4/2014 ]]> 26-04-2013 11:13 Khai giảng Lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 22 http://dvtc.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao/3715-khai-giang-lop-nghiep-vu-huong-dan-du-lich-khoa-22.html http://dvtc.edu.vn/ Khai giảng Lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch khóa 22 vào ngày 21/2/2014 ]]> 09-12-2013 09:54 Khai giảng Lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 23 http://dvtc.edu.vn/tuyen-sinh/thong-bao/3739-khai-giang-lop-nghiep-vu-huong-dan-du-lich-khoa-23.html http://dvtc.edu.vn/ Khai giảng Lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch khóa 23 vào ngày 17/3/2014 ]]> 24-02-2014 11:48