Thông báo http://dvtc.edu.vn/khoa-khach-san/thong-bao.html vi Copyright 2018 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 13 KHÓA 5,6,7 Từ 06/11 đến 12/11 NĂM HỌC 2017-2018 http://dvtc.edu.vn/thoi-khoa-bieu/5141-thoi-khoa-bieu-tuan-13-khoa-5-6-7-tu-0611-den-1211-nam-hoc-20172018.html http://dvtc.edu.vn/ 03-11-2017 16:02 THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7CRS,7CCB2 TUẦN 10 http://dvtc.edu.vn/thoi-khoa-bieu/5123-thay-doi-thoi-khoa-bieu-lop-7crs-7ccb2-tuan-10.html http://dvtc.edu.vn/ 16-10-2017 11:26 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 10 ( Khóa 5,6,7 Từ 16/10 - 22/10 ) Năm học 2017-2018 http://dvtc.edu.vn/thoi-khoa-bieu/5119-thoi-khoa-bieu-tuan-10-khoa-5-6-7-tu-1610-2210-nam-hoc-20172018.html http://dvtc.edu.vn/ 13-10-2017 16:10 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9 KHÓA 5,6,7 (Từ 9/10 - 15/10 ) Năm học 2017-2018 http://dvtc.edu.vn/thoi-khoa-bieu/5111-thoi-khoa-bieu-tuan-9-khoa-5-6-7-tu-910-1510-nam-hoc-20172018.html http://dvtc.edu.vn/ 06-10-2017 16:51 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8 KHÓA 5,6,7 (Từ 02/10 đến 08/10 ) Năm học 2017-2018 http://dvtc.edu.vn/thoi-khoa-bieu/5106-thoi-khoa-bieu-tuan-8-khoa-5-6-7-tu-0210-den-0810-nam-hoc-20172018.html http://dvtc.edu.vn/ 29-09-2017 16:16 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 7 KHÓA 5,6,7 ( Từ ngày 25/9 - 01/10 ) Năm học 2017-2018 http://dvtc.edu.vn/thoi-khoa-bieu/5098-thoi-khoa-bieu-tuan-7-khoa-5-6-7-tu-ngay-259-0110-nam-hoc-20172018.html http://dvtc.edu.vn/ 22-09-2017 15:55 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN THỨ 6 KHÓA 5,6,7 Từ 18/9-24/9 NĂM HỌC 2017-2018 http://dvtc.edu.vn/thoi-khoa-bieu/5092-thoi-khoa-bieu-tuan-thu-6-khoa-5-6-7-tu-189249-nam-hoc-20172018.html http://dvtc.edu.vn/ 14-09-2017 15:15 TKB TUẦN 5 KHÓA 5,6,7 NĂM HỌC 2017-2018 http://dvtc.edu.vn/thoi-khoa-bieu/5089-tkb-tuan-5-khoa-5-6-7-nam-hoc-20172018.html http://dvtc.edu.vn/ 08-09-2017 16:48 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 ( KHÓA 5,6,7 Từ 04/9/2017 - 10/9/2017 ) NĂM HỌC 2017-2018 http://dvtc.edu.vn/thoi-khoa-bieu/5081-THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 ( KHÓA 5,6,7 Từ 04/9/2017 - 10/9/2017 ) NĂM HỌC 2017-2018.html http://dvtc.edu.vn/ 01-09-2017 14:02 THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3 LỚP 6CKS1,6CKS2,5CKS1,5CKS2 http://dvtc.edu.vn/thoi-khoa-bieu/5077-thoi-khoa-bieu-tuan-3-lop-6cks1-6cks2-5cks1-5cks2.html http://dvtc.edu.vn/ 18-08-2017 16:22 ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6TCB TỪ TUẦN 2-5 http://dvtc.edu.vn/thoi-khoa-bieu/5074-dieu-chinh-thoi-khoa-bieu-lop-6tcb-tu-tuan-25.html http://dvtc.edu.vn/ 18-08-2017 16:20 Thời Khóa Biểu Tuần 2-3 năm học 2017-2018 http://dvtc.edu.vn/thoi-khoa-bieu/5069-Thời Khóa Biểu Tuần 2-3 năm học 2017-2018.html http://dvtc.edu.vn/ 11-08-2017 16:35 Thời Khóa Biểu Tuần 2 của lớp 6CKS1, 6CKS2, 5CKS1, 5CKS2 http://dvtc.edu.vn/thoi-khoa-bieu/5066-thoi-khoa-bieu-tuan-2-cua-lop-6cks1-6cks2-5cks1-5cks2.html http://dvtc.edu.vn/ 11-08-2017 16:34 Thời khóa biểu tuần 1 năm học 2017-2018 Khóa 6 http://dvtc.edu.vn/thoi-khoa-bieu/5061-thoi-khoa-bieu-tuan-1-nam-hoc-20172018-khoa-6.html http://dvtc.edu.vn/ 09-08-2017 11:18 Thông báo về việc học GDQP&AN năm 2017 cho Khóa 6 http://dvtc.edu.vn/thoi-khoa-bieu/5036-thong-bao-ve-viec-hoc-gdqpan-nam-2017-cho-khoa-6.html http://dvtc.edu.vn/ 16-06-2017 08:05 Thời khóa biểu lớp học lại từ tuần 25 đến tuần 26 (từ ngày 22.5 đến 04.6.2017) http://dvtc.edu.vn/thoi-khoa-bieu/5029-thoi-khoa-bieu-lop-hoc-lai-tu-tuan-25-den-tuan-26-tu-ngay-22-5-den-04-6-2017.html http://dvtc.edu.vn/ 30-05-2017 09:27 Thời khóa biểu từ tuần 26 đến tuần 30 ( từ ngày 29/5 đến ngày 02/7/2017). Điều chỉnh ngày 09.6.2017 http://dvtc.edu.vn/thoi-khoa-bieu/5026-Thời khóa biểu từ tuần 26 đến tuần 30 ( từ ngày 29/5 đến ngày 02/7/2017). Điều chỉnh ngày 25.5.2017.html http://dvtc.edu.vn/ 26-05-2017 08:53 Thời khóa biểu từ tuần 29 đến tuần 30 ( từ ngày 19/6 đến ngày 02/7/2017). http://dvtc.edu.vn/thoi-khoa-bieu/5017-thoi-khoa-bieu-tu-tuan-29-den-tuan-30-tu-ngay-196-den-ngay-0272017-.html http://dvtc.edu.vn/ 09-05-2017 09:54 Thời khóa biểu từ tuần 24 đến tuần 28 ( từ ngày 15/5 đến ngày 18/6/2017). http://dvtc.edu.vn/thoi-khoa-bieu/5014-thoi-khoa-bieu-tu-tuan-24-den-tuan-28-tu-ngay-155-den-ngay-1862017-.html http://dvtc.edu.vn/ 09-05-2017 09:50 Thời khóa biểu tuần 23 từ ngày 08/5 đến ngày 14/5/2017. http://dvtc.edu.vn/thoi-khoa-bieu/5011-thoi-khoa-bieu-tuan-23-tu-ngay-085-den-ngay-1452017-.html http://dvtc.edu.vn/ 05-05-2017 16:05