Cơ hội việc làm http://dvtc.edu.vn/co-hoi-viec-lam.html vi Copyright 2019 Tuyển dụng tại Khách sạn Danang Golden Bay http://dvtc.edu.vn/co-hoi-viec-lam/resort-khach-san/5462-tuyen-dung-tai-khach-san-danang-golden-bay.html http://dvtc.edu.vn/ 14-02-2019 08:18 Danang Golden Bay thông báo tuyển dụng bộ phận Ẩm thực & Bếp. http://dvtc.edu.vn/co-hoi-viec-lam/nha-hang-bar/5370-danang-golden-bay-thong-bao-tuyen-dung-bo-phan-am-thuc-bep-.html http://dvtc.edu.vn/ 31-10-2018 15:58