Khai giảng các khóa Nghiệp vụ du lịch ngắn hạn
04-04-2013
Trường thường xuyên chiêu sinh và khai giảng các lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch - điều kiện cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường thông báo Khai giảng Lớp Nghiệp vụ Du lịch ngắn hạn, cụ thể như sau:
Thông báo khai giảng lớp sơ cấp nghề lễ tân
28-03-2013
Khai giảng vào ngày 02/04/2013
Thông tin tuyển sinh năm 2013
22-03-2013
Thông tin tuyển sinh năm 2013
Tuyển sinh Lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 15, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
20-02-2013
Trường thường xuyên chiêu sinh và khai giảng các lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch - điều kiện cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường thông báo Tuyển sinh Lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch khóa 15
Khai giảng Lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 13, 14
20-02-2013
Trường thường xuyên chiêu sinh và khai giảng các lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch - điều kiện cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường thông báo Khai giảng Lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch khóa 13, 14
Tuyển sinh nghiệp vụ Bartender
02-07-2012
Trường thường xuyên chiêu sinh và khai giảng các lớp Nghiệp vụ Bartender. Trường thông báo khai giảng lớp nghiệp vụ Bartender cơ bản vào ngày 02/8/2012, lớp nghiệp vụ Bartender nâng cao vào ngày 01/9/2012
Tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý khách sạn vừa và nhỏ
09-11-2012
Trường thường xuyên chiêu sinh và đào tạo các nghiệp vụ du lịch ngắn hạn từ 1 đến 3 tháng với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên nhiều kinh nghiệm. Hiện nay, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng đang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý khách sạn vừa và nhỏ. Nhà trường xin thông báo tuyển sinh cụ thể như sau:
Chiêu sinh thường xuyên các lớp sơ cấp nghề
01-11-2012
Trường thường xuyên chiêu sinh các lớp sơ cấp nghề. Học vào 18h00 - 20h30 các thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7 tại 32 Pasteur, Đà Nẵng
Tuyển sinh các khóa nghiệp vụ du lịch ngắn hạn từ 1 đến 3 tháng
01-10-2012
Chương trình đào tạo được thiết kế mang tính thực tế và ứng dụng cao trong thực tiễn, được sự góp ý của các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch. Học viên được học thực hành 75-85% thời gian và được tập trung vào luyện tập kỹ năng làm việc.
Tuyển sinh lớp nghiệp vụ Buồng - Khách sạn
18-09-2012
Hiện nay, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng đang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đào tạo nghiệp vụ buồng khách sạn. Khai giảng vào ngày 24/12/2012.
Tuyển sinh Lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
23-08-2012
Trường thường xuyên chiêu sinh và khai giảng các lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch - điều kiện cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường thông báo khai giảng lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch khóa 11 vào tháng 12/2012
Thông báo tuyển sinh nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
02-08-2012
Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng là Trường công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chuyên đào tạo, bồi dưỡng và cung ứng nguồn nhân lực du lịch và khách sạn chất lượng cao cho Đà Nẵng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Trường thường xuyên chiêu sinh và khai giảng các lớp đào tạo nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch phục vụ cấp thẻ Hướng dẫn viên theo chương trình quy định và cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tuyển sinh Lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 7 cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
06-07-2012
Trường thường xuyên chiêu sinh và khai giảng các lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch - điều kiện cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường thông báo khai giảng lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch khóa 7, thời hạn đăng ký đến hết ngày 01/8/2012
Thông tin tuyển sinh năm 2012
24-04-2012
Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng năm 2012
Tuyển sinh các lớp nghề miễn phí năm 2012
02-07-2012
Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng thông báo tuyển sinh các lớp nghề miễn phí năm 2012, nhận hồ sơ đến hết ngày 10/7/2012
RSS