Khai giảng Lớp Sơ cấp Nghề Kỹ thuật Chế biến Món ăn
26-04-2013
Khai giảng vào ngày 28/3/2014
Khai giảng Lớp Sơ cấp Pha chế đồ uống
26-04-2013
Hạn cuối nộp hồ sơ: 11/4/2014
Khai giảng Lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 22
09-12-2013
Trường thường xuyên chiêu sinh và khai giảng các lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch - điều kiện cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường thông báo Khai giảng Lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch khóa 22 vào ngày 21/2/2014
Khai giảng Lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 23
24-02-2014
Trường thường xuyên chiêu sinh và khai giảng các lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch - điều kiện cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường thông báo Khai giảng Lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch khóa 23 vào ngày 17/3/2014
Khai giảng Lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 21
04-12-2013
Trường thường xuyên chiêu sinh và khai giảng các lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch - điều kiện cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường thông báo Khai giảng Lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch khóa 21 vào ngày 9/12/2013
Thông báo tuyển sinh các lớp sơ cấp nghiệp vụ tháng 12/2013
27-11-2013
- Lớp tiếng Anh giao tiếp du lịch - khách sạn
- Lớp Sơ cấp Nghiệp vụ Nhà hàng
- Lớp Sơ cấp Buồng khách sạn
- Lớp Sơ cấp Pha chế đồ uống
Khai giảng Lớp tiếng Anh giao tiếp du lịch - khách sạn
12-11-2013
I. ĐỐI TƯỢNG:
- HSSV tất cả các ngành hệ chính quy Trường CĐN DL ĐN
- HSSV các trường khác
- Nhân viên đang làm việc tại nhà hàng và khách sạn cần bổ sung nâng cao kỹ năng tiếng Anh
- Các đối tượng khác có nhu cầu
II. NGÀY KHAI GIẢNG: 02/12/2013
Khai giảng Lớp Sơ cấp Buồng khách sạn
04-10-2013
Khai giảng vào ngày 10/12/2013
Khai giảng Lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 19
04-10-2013
Trường thường xuyên chiêu sinh và khai giảng các lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch - điều kiện cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường thông báo Khai giảng Lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch khóa 19 vào ngày 7/10/2013
Khai giảng Lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 18
09-07-2013
Trường thường xuyên chiêu sinh và khai giảng các lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch - điều kiện cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường thông báo Khai giảng Lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch khóa 18 vào ngày 02/8/2013
Khai giảng Lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 17
02-05-2013
Trường thường xuyên chiêu sinh và khai giảng các lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch - điều kiện cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường thông báo Khai giảng Lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch khóa 17,18,19,20,21,22
Lịch khai giảng các khóa bồi dưỡng ngắn hạn và sơ cấp nghề
18-04-2013
Lịch khai giảng các khóa bồi dưỡng ngắn hạn và sơ cấp nghề
Khai giảng Lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 13, 14
26-04-2013
Trường thường xuyên chiêu sinh và khai giảng các lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch - điều kiện cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường thông báo Khai giảng Lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch khóa 17,18,19,20,21,22,23,24
Khai giảng Lớp sơ cấp buồng khách sạn
26-04-2013
Khai giảng vào ngày 09/07/201309/12/2013
Khai giảng Lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch khóa 15, 16
04-04-2013
Thời gian khai giảng: 12/04/2013
RSS