Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

[ THÔNG BÁO ] Hướng dẫn kiểm tra kết thúc môn học, học kỳ II, năm học 2020 - 2021 theo hình thức trực tuyến

Ngày cập nhật: Thứ hai, 05/07/2021

Thông báo: xem thông báo tại đây!

Video hướng Đẫn: xem video tại đây!

Bài viết liên quan